ای کاش من هم یک پاسدار بودم

اینها چه می‌کنند و من چه کار. آنها می‌روند با دشمن اسلام می‌جنگند و من در اینجا هستم و نمی‌توانم. شما قدر خودتان را بدانید. 26 دی 1360

یا لیتنی کنت احد افراد الحرس. ماذا یعمل هولاء و ماذا اعمل انا؟ إنهم یذهبون لقتال اعداءالإسلام و انا هنا لا استطیع ذلک قدروا منزلتکم. ۲۰ ربیع الاول ۱۴۰۲

I wished I were a revolutionary guard. See what they do and what I do. They go to war against the enemy of Islam while I am here and I cannot do that. You should appreciate yourselves. 16 January 1982

دریافت طرح
اشتراک ای کاش من هم یک پاسدار بودم
کلیدواژه:
سپاه پاسدارانپاسدارانروحیه انقلابی