نهضت خود را مرهون زنان می دانیم

ما نهضت خودمان را مرهون زنها می‌دانیم. مردها به تَبَع زنها در خیابانها می‌ریختند. تشویق می‌کردند زنها مردان را. خودشان در صفهای جلو بودند. زن یک همچو موجودی است که می‌تواند یک قدرت شیطانی را بشکند. 26 اردیبهشت 1358

إننا نعتبر نهضتنا مدینه للنساء. کان الرجال ینزلون إلی الشوارع تبعاً للنساء. کانت النساء تشجع الرجال، کانت النساء فی الصفوف الامامیه. المراه موجود بهذا المستوی تستطیع ان تحطم قوه شیطانیه. ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹

We are indebted to women for our uprising. Men would take to the streets following the example of women. Women would inspire the men. They themselves would be at the forefront. A woman is such a human being that can kill a satanic power. 16 May 1979

دریافت طرح
اشتراک نهضت خود را مرهون زنان می دانیم
کلیدواژه:
زنان و انقلاب اسلامیدفاع مقدس و زنانزناننقش زنان در نهضتمشارکت زنان