شیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشاند

شیطانی که در باطن انسان است با کمال استادی انسان را به تباهی می‌کشد. 6 خرداد 1360

فالشیطان الموجود فی باطن الإنسان یجره نحو الفساد بکل مهاره. ۲۲ رجب ۱۴۰۱

The devil within man drags him to destruction very insidiously. 27 May ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک شیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشاند
کلیدواژه:
شیطانهوای نفس