از همین گریه‌ها می‌ترسند

جوانهای ما خیال نکنند که مساله، مساله «ملتِ گریه» است! این را دیگران القا کردند به شماها که بگویید «ملت گریه»! آنها از همین گریه‌ها می‌ترسند، برای اینکه گریه‌ای است که بر مظلوم است؛ فریاد مقابل ظالم است. اینها شعائر مذهبی ماست که باید حفظ بشود. اینها یک شعائر سیاسی است که باید حفظ بشود. ۳۰ مهر ۱۳۵۸

یجب ان لا یظن شبابنا ان القضیه مجرد بکاء و نیاح کما یحاول الاعداء ان یصوروها الامر لکم. إن الاعداء یخشون من هذا البکاء لانه بکاء علی المظلوم و صرخه فی وجه الظالم. علینا ان نحافظ علی هذه الشعائر الدینیه. إنها شعائر سیاسیه یجب ان نحافظ علیها. ۳۰ ذی القعده ۱۳۹۹

Our youth might not imagine that we are a" nation of weeping"! Others to say" nation of weeping" inculcate this! They fear these tears that are shed in token of sympathy with the oppressed. These are our religious rituals that should be kept. These are political traditions that need to be preserved. 22 October 1979

دریافت طرح
اشتراک از همین گریه‌ها می‌ترسند
کلیدواژه:
عزاداری سیدالشهدا (ع)شعائر حسینیعزاداریعزاداری، روضه خوانی و فلسفه آنگریه سیاسی