یک مساله سیاسی در کار بوده است

اینکه برای عزاداری، برای مجالس عزا، برای نوحه‌خوانی، برای این‌ها، این همه ثواب داده شده است، علاوه بر آن امور عبادیش و روحانیش، یک مساله مهم سیاسی در کار بوده است. ۳۱ خرداد ۱۳۶۱

إن کل هذا الثواب الذی خصص للعزاء، لمجالس العزاء، لرثاء الامام الحسین، یکمن فی قضیه سیاسیه مهمه، فضلًا عن جوانبها العبادیه و الروحیه. ۲۸ شعبان ۱۴۰۲

The fact that so many rewards has been considered for mourning, mourning assemblies and singing dirge has an important political reason besides their spiritual and ideological aspects. 21 June 1982

دریافت طرح
اشتراک یک مساله سیاسی در کار بوده است
کلیدواژه:
عزاداری سیدالشهدا (ع)اسلام و سیاستعزاداریعزاداری، روضه خوانی و فلسفه آنگریه سیاسی