حفظ مساجد تکلیف است

امروز باید بگویم که تکلیف است برای مسلمانها. حفظ مساجد امروز جزء اموری است که اسلام به او بسته است. ماه مبارک رمضان و بعد از ماه مبارک رمضان هم، مسجد ها را آباد کنید. ۲۰ تیر ۱۳۵۹

إنطلقوا إلی المساجد و املاوها و اجعلوها القطب الاکثر اهمیه فی حیاتکم فهذا تکلیف إلهی فی حد ذاته. و یعتبر حفظ المساجد و المثابره علی الحضور فیها من اشد الامور ذات الصله الوثیقه بالإسلام. املاوها فی رمضان و بعد شهر رمضان. ۲۸ شعبان ۱۴۰۰

I must assert today that it is a religious obligation for all Muslims to safeguard the mosques. Islam depends on it today. Whether during the month of Ramadan or afterwards, you must enliven the mosques (with your presence). 11 July 1980

دریافت طرح
اشتراک حفظ مساجد تکلیف است
کلیدواژه:
تکلیفرمضانمساجد