بسیجیان خدا

این بانوان را کی بسیج کرده که در همه شئون کشور دخالت می‌کنند و دخالت بجایی هم می‌کنند؟ این‌ها را خدا دعوت کرده است. این‌ها لبیک برای خدا می‌گویند. ۲۱ تیر ۱۳۵۹

من الذی دعا النساء للمشارکه فی هذه الثوره العظیمه؟ اللّه سبحانه وتعالی هو الذی وفق جمیع هولاء لخدمه الإسلام والمسلمین وإعلاء کلمه الحق وقد لبوا دعوته. ۲۹ شعبان ۱۴۰۰

Who mobilized the women in that they are participating[and rightly so in the country's affairs? Nobody; God has invited them. They are answering God's call. July 12, 1980

دریافت طرح
اشتراک بسیجیان خدا
کلیدواژه:
زنان و انقلاب اسلامیبسیجزناننقش زنان در نهضتمشارکت زناناسلام و زنان