بهترین نوکر آمریکا

آمریکا باید به شاه کمک کند، باید پشتیبانش باشد؛ برای اینکه بهتر از این نوکری که همه مملکت ما را دارد تقدیم می‌کند، هم نفت در جیبش می‌رود، هم عوض نفت برای خودش پایگاه اینجا درست می‌کند؛ بهتر از این چه نوکری می‌خواستی باشد؟ ۲۸ مهر ۱۳۵۷

یجب علی امیرکا ان تدعم الشاه، لانه لا یوجد ای عمیل افضل منه یمنح کل بلادنا ویقیم بدلًا منها قاعده عسکریه لها! من الطبیعی ان تقول امیرکا (إن الشاه منح الحریه وهو الآن یبنی بلاداً متقدمه)! ۱۷ ذی القعده ۱۳۹۸

Of course, the Americans have to help the Shah, they have to support him because they won't find a servant better than him, one who offers them all the wealth of the country and builds bases for them with the money he receives in return. What better servant than this could they want? October ۲۰, ۱۹۷۸

دریافت طرح
اشتراک بهترین نوکر آمریکا
کلیدواژه:
محمدرضا شاه پهلویرژیم پهلویآمریکانفتاستعمار