پدر و مادرها الگوی بچه‌ها

در مورد تربیت کودکان می فرمودند: «با بچه ها رو راست باشید تا آن ها هم رو راست باشند. الگوی بچه پدر و مادر هستند. اگر با بچه درست رفتار کنید بچه ها درست بار می آیند. هر حرفی را که به بچه ها زدید به آن عمل کنید». به نقل از دختر امام (ره)

قال الإمام فی تربیه الاولاد: کونوا صادقین مع اطفالکم حتی یکونوا صادقین معکم فالآباء والامهات نموذج مثالی لاطفالهم لو تعاملتم مع اطفالکم تعاملاً صالحاً فسیتربون تربیه صالحه وکذلک علیکم ان توفوا بعهودکم مع ابنائکم. منقول عن بنت الامام الخمینی (ره)

دریافت طرح
اشتراک پدر و مادرها الگوی بچه‌ها
کلیدواژه:
تعلیم وتربیت، اهمیت و جایگاهخاطراتی از امامفرزندان امامتعلیم و تربیتکودکان