هیاهوهای شیطان بزرگ

این بساطی که آمریکا درآورده است و این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد می‌زند و شیاطین را دور خودش جمع می‌کند، این برای این است که دستش از ذخایر ما؛ از منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است. و ترس این را دارد که دیگر تا آخر این کوتاهی باشد، از این جهت توطئه می‌کند. 14 آبان 1358

إن هذه الضجه التی تثیرها امریکا وامثالها من الشیاطین الکبار، واستنفارهم لجمیع جندهم من الشیاطین، کلها نتیجه لإحساسهم بان ایدیهم لم تعد تطال ایران وثرواتها وان مصالحهم قد تضررت، وتخوّفهم من بقاء الوضع علی هذه الحال إلی الابد. ۱۴ ذی الحجه ۱۳۹۹

If we see the US, this great Satan, raising chain and bringing the devils together around him, it is because the US grip over our country and our resources curtailed. Its hands have been cut off from its vested interests and our resources. U. S. makes conspiracy because it dreads its hands would be cut off forever. November ۵, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک هیاهوهای شیطان بزرگ
کلیدواژه:
آمریکا، سردمدار استکبار جهانیمذاکره با آمریکاآمریکانفتجنگابرقدرتها