لا یختص القوات التعبئة بإیران فقط

یجب علی بسیجی العالم الإسلامی التفکیر بتشکیل الحکومه الإسلامیه الکبری وهو امر ممکن، لان البسیج لا یقتصر وجوده علی إیران الإسلامیه. فلا بد من تشکیل خلایا المقاومه فی مختلف انحاء العالم والتصدی للشرق والغرب. ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹

باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند و این شدنی است، چرا که بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست، باید هسته‌های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. ۲ آذر ۱۳۶۷

The basijis of the Muslim world should think of the establishment of grand Islamic government. This is possible because Basij is not only confined to Iran; the nuclei of resistance should brought into being in the entire world, and the East and the West must be confronted. November 23, 1988

دریافت طرح
اشتراک لا یختص القوات التعبئة بإیران فقط
کلیدواژه: