اننی اعقد الآمال علیکم ایها الشباب

اننی اعقد الآمال علیکم ایها الشباب، واملی فیکم ان تمسکوا مقالید الامور فی هذه البلاد مستقبلا وتکونوا الوارثین إن شاء اللّه. ۸ جمادی الاول ۱۳۹۹
 
امید من به شما جوانان است، امید من به شماست که ان شاء اللّه مقدرات کشور ما بعد از این در دست شماها باشد و شماها وارث این کشور باشید. ۱۷ فروردین ۱۳۵۸
 
I have pinned my hope on youths to take the rein of our country's fate in your hands in the future, God willing, and be the heirs of this country. ۰۶ April ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک اننی اعقد الآمال علیکم ایها الشباب
کلیدواژه: