ذکر المحبوب

انت یابنیّ، استغل شبابک و عش بذکره -جل و علا- و حبه و الرّجوع إلی فطره الله و اقض عمرک علی هذا النّحو. و هذا الذّکر للمحبوب لایتنافی ابدا مع الانشطه السیاسیه و الاجتماعیه فی خدمه دینه و عباده، بل انه یعینک فی طریقه. ۴ رجب ۱۴۰۲

ای فرزندم، از جوانی خود استفاده کن و با یاد او -جلّ و علا- و محبّت به او و رجوع به فطرت الله بزیست و عمر را بگذران. و این یاد محبوب هیچ منافات با فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در خدمت به دین او و بندگان او ندارد بلکه تو را در راه او اعانت می‌کند. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

My son, avail of your youth and live in the remembrance of Him, the Sublime and Exalted, the love of Him and in conformity with your primordial nature. The remembrance of the Beloved is in no way clashes with political and social activities or serving the religion and God's servants. In fact, this remembrance helps you in traversing His path. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک ذکر المحبوب
کلیدواژه: