مخالفین جمهوری اسلامی

مخالفت گروههای ملی گرا با اسلام
مخالفت احزاب غیراسلامی با رفراندم
شایعات گروهکهای منحرف
قدرت طلبی گروههای منحرف
جنگ افروزی گروههای منحرف
شیطنت مرفهین وابسته
خرابکاری گروههای منحرف
تهدید نفاق افکنان
افساد گروهکهای منحرف
کارشکنی قلم به دستان
ادعای طرفداران اسرائیل
مزاحمت اشکالتراشان
مقاومت مردم در کمبودها
عدم کارایی اختلافات
اشکال تراشی های بیهوده
نادانی اشکالتراشان