بسیج و مسئولیت‌ها

دفاع از اسلام و معرفی آن
حفظ مرزها
تجهیز و فراگیری فنون
نقش بسیج در دفاع از مرزها
فداکاری برای اسلام
دفاع از کشور،تکلیف شرعی
حمایت از خانواده شهدا و جانبازان
دفاع از حیثیت ملت
نترسیدن از دشمن در دفاع
آمادگی برای ترساندن دشمن
تجهیز به سلاح ایمان و سلاح روز
فراگیری فنون جنگی
مهیا شدن برای فداکاری
مراقبت از امور،وظیفه همه قوای مسلح
دفاع از شهرها و مرزهای کشور
پایداری
مجهز برای فداکاری
آمادگی برای دفاع از کشور
زنده نگه داشتن شعائر دینی
ملت،نگهبان حکومت الله
حضور در صحنه
ادامه راه شهدا
یاری رساندن به سازمان اطلاعات
دفاع از اسلام،وظیفه عمومی
دفاع از نوامیس مسلمین
با منطق قران پیش رفتن
راندن مزدوران از کشور
لزوم پیشبرد جنگ توسط مردم و نهادها
حفظ قدرت مردم تا پیاده شدن اسلام
برگزاری هفته دفاع مقدس
فداکاری ها،عامل پیشرفت اسلام
دفاع،وظیفه عمومی
دفاع،تکلیف شرعی
جلوگیری از هجوم بیگانگان
وجوب دفاع از اسلام
گرم نگه داشتن جبهه ها
هنر آفرینان مدرسه عشق و شهادت
دفاع از اصول نه شرقی نه غربی