هنر

کاشی‌کاری منحصر به فرد ایران
هنر مطابق با اخلاق انسانی- اسلامی
محتوای هنر در رژیم سابق
در رژیم سابق سینما و تئاتر مرکز فساد بود
هنر مورد قبول قرآن