دانشگاه و رسالت آن

فرهنگ استقلالی،فرهنگ استعماری
حرکت دانشگاهها در راستای استقلال کشور
استقلال فکری، مبدا استقلال کشور
دانشگاه در راستای استقلال کشور و خدمت به ملت‌