حضرت ابراهیم (ع)

قیام برای خدا و رسیدن به منزل خلت
عدم هراس از شکستن اولاد
در افتادن با اشراف برای منافع توده ها
قیام در مقابل بت پرست ها
سرکوبی بتها
قیام در مقابل غرور
امتحان ذبح اولاد
آموختن جنبه های اجتماعی و سیاسی قربانی در راه خدا
ورود به آتش و استعانت از ذات پروردگار
قربانی اسماعیل، فراتر از ایثار
برائت از مشرکین، ابلاغ ابدی رسالت
تلازم سیلی خوردن با ایجاد حکومت عدل
معارضه با بت ها