منافقین

لکه ننگی در صدد بازداشتن مسلمانان از اسلام
روز قدس امتیاز متعهدین بر منافقین
بررسی اعمال افراد
اعمال منافقین در ابتدای حکومت جمهوری اسلامی
آزادی دادن به منافقین برای آگاه شدن مردم
هشدار به جوانان کردستان
مخالفت زیر پرده
کار بسیار مشکل است
ضرورت افشا گری
خطر بد نامی اسلام با یکسان نبودن عمل و گفتار
وظیفه مردم در مقابل خرابکاری به اسم اسلام
اشخاصی با صورت اسلامی با عمل ضد اسلامی
سردرگمی در واکنش به منافقین
کنار رفتن نقابها با دعوت به راهپیمایی علیه حکم قصاص
حسابتان را جدا کنید
توبه پذیری جمهوری اسلامی
تاثیر حضور مردم در صحنه
ایجاد اغتشاش به بهانه طرفداری از بعضی
هوشیاری و معیار قرار دادن اسلام برای حرکت
بازی خوردن از سران خیانتکار
هوشیاری همگانی در مقابل خرابکاران
استفاده از آزادی در جهت انحراف مخفیانه جوانان
ترس از تسخیر لانه جاسوسی امریکا و افشای چهره منافقین
توصیه به غفلت زدگان
باز بودن در توبه برای منافقین، در صورت خدمت به مملکت
خون دادن فریب خوردگان برای غیر اسلام
داشتن نقطه اتکا برای هر کاری ضروری است
کار کردن برای جبهه های مختلف و غیر اسلامی
حل مساله منافقین با یاری مردم
اسلام همیشه زنده است
پشتیبانی امریکا
موضع گیری های مبهم در مورد طرفداری از امریکا
اقدامات بزدلانه و نامردی ها
کوشش در شناسایی عوامل فساد از دبستان تا دانشگاه
هوشیاری والدین برای عدم غفلت فرزندان
تفکر و تعقل در راه منحرفین
نجات اسلام توسط ملت
دعوت از جوانان اغفال شده در منابر
تلاش منافقین برای ایجاد دسته های مختلف
جلوگیری از ایجاد اختلاف و دو دستگی از بدو امر
ترس از اسلام و کشتار روحانیون
دوری از خطاهای جزئی برای بهانه ندادن به دشمن
نقشه داشتن منافقین قبل از جریانات انقلاب
بررسی کردار و گفتار منافقین
ترس دشمن از پاسدار
حفظ وحدت
دقت در انتخاب اعضای هیاتهای بازسازی
دقت در شناسایی اعضای انجمنهای اسلامی
استناد رسانه های بیگانه بر منابع نامعتبر
ابعاد جنایات گروهک مدعی اسلام راستین
مراقب از دانش آموزان و هوشیاری آنها
نفوذ در دبیرستانها موجب تباهی اسلام است
نقش وحدت میان دانش آموزان و روحانیون
شهادت آقای اشرفی اصفهانی
استناد سازمان عفو بین المللی بر دشمنان اسلام
شهادتها موجب رسوایی منافقین
وظیفه ائمه جمعه در مقابله با تبلیغات منافین در آستانه انتخابات
هوشیازی نسبت به نفوذ منحرفین با ظاهر فریبنده
جسارت به اسلام در دانشگاهها
بدترین انحراف
جوسازی علیه اسلام بدتر از کار منافقین
بازی دادن علما و ریش سفیدان
درهم شکستگی گروههای منافق
قلع و قمع گروههای منافق و خرابکار توسط سربازان گمنام
مستند قرار گرفتن صحبتهای منافقین بدون تحقیق توسط سازمان ملل
خطر غفلت و عقب نشینی در جنگ
اخوت و برادری منافقین و صدام
حفظ اساس دولت برای حفظ اسلام
شیطنتهای منافقین برای حمله به اسلام
کمک به عمال صدام خیانت است
الگو گرفتن از امیرالمومنین
وظیفه پشتیبانی از ارتش
تثبیت جمهوری اسلامی
اصلاح سران خود فروخته توسط مسلمانان جهان
امید واهی امریکا نسبت به ملی گراها
ظرد اسلام منافقین در انتخابات
مراقب باشید متهم به طرفداری از فئودالها نشوید
نشان دادن راه درست به جوانان با محبت
انقلاب به هیچ گروهی بدهکار نیست
تبلیغ منافقین تحت تاثیر ترحم بی جا
کوشش همه جانبه شرق و غرب برای حذف اسلام
طرد فریب خوردگان در صورت عدم توبه
خدمت آقای منتظری به استکبار
نصایح امام به آقای منتظری