امام سجاد (ع)

نقش ادعیه در تجهیز امت
افشاگری بر ضد یزید
استغفار از ابتلای به دار غرور