قوای مسلح و مردم

پاسخ به تلگراف روحانیون اهل سنت
تهدید به مقابله با کشورهای متعدی
تشویق مردم برای حضور در جبهه ها
تقدیر ملت از نیروی زمینی
تشکر از عملیات نیروی هوایی علیه دشمن