کاپیتولاسیون

عزت ما پایکوب شد
آشپز آمریکایی بالاتر از مرجع تقلید
ملت ایران را از سگهای امریکا پست تر کردند
اعلام خطر می‌کنم
به داد اسلام برسید
اگر ارتشی بودم، استعفا می‌دادم
آزادی اسرائیل، اسارت علما
خیانت کردند به ملت ما
جشن دارد یا عزا؟!
این قرارداد چه حسنی دارد؟
خیانت بزرگ
برایش جشن گرفتند!
از بزرگترین جنایات آمریکا