روز جهانی قدس

آخرین جمعه که از ایام قدر است
اسرائیل؛ دشمن بشریت. روز قدس روز اعلام این مطلب است
روز قدس روز اسلام است
روز قدس، روز حیات اسلام است
«روز قدس» یک روز جهانی و روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است
روز قدس روزی است که منافقین از متعهدین متمایز خواهند شد
روز قدس روزی است که باید ملتهای مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین
روز قدس روزی است که باید همت کنید و همت کنیم که قدس را نجات بدهیم
روز قدس روز هشدار به روشنفکران و سرسپردگان آمریکایی
روز قدس روز هشدار به ابر قدرت ها
روز قدس روز اعلام اینست که مسلمین به پیش! برای پیشرفت در همه اقطار عالَم
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است
روز قدس روز جدایی حق از باطل
زمینه‌ساز «حزب مستضعفین»
محافل حقوق بشری، از شعرهای غیرموزون
سست بشوید، تا فرات خواهند آمد
یک میلیارد شعار، برایشان مرگ می‌آورد
منتظر دولتها نمانید
تظاهرات به تنهایی کافی نیست
همه مسلمین باید فریاد کنند
شب قدر دنیای اسلام
ای مستضعفین، بپاخیزید
دفن سران خائن در گورستان تاریخ
روز مستضعفین
سکوت، عار مسلمین است
وسیله است نه هدف
به تظاهرات اکتفا نکنید
روز قدس، نشان وحدت ملت
با حضور مردم، تکلیف مسئولین سنگین‌تر می‌شود
ده‌ها بار هم که باشد، مردم آماده‌اند
وحشت از روز قدس