حزب جمهوری اسلامی

تبلیغات علیه حزب
عدم انحصارطلبی
مواظبت از ورود افراد منحرف
وظیفه در مقابله با فساد
تلاش برای ترویج اسلام
تایید سران حزب