سهم بیشتر بانوان در نهضت انقلاب

سخنرانی در جمع بانوان جهاد دانشگاهی اصفهان (نقش بانوان در صحنه‌های مختلف)
۲ خرداد ۱۳۶۰/ ۱۸ رجب ۱۴۰۱
زنان و انقلاب اسلامی,
سهم بیشتر بانوان در نهضت انقلاب

بانوان ايران در اين نهضت و انقلاب سهم بيشترى از مردان دارند و امروز هم كه در پشت جبهه‌ها مشغول فعاليت هستند، سهم آنها بيشتر از ديگران است و در تربيتى كه اشتغال دارند، چه تربيت كودكانشان و چه تربيت خردسالانشان و چه تربيتهايى كه در كلاسها و جاهاى ديگر مجالس دارند، باز سهم بزرگى در اين انقلاب دارند.