مسئله ملیت، یک توطئه خارجی

سخنرانی در جمع روحانیون پاکستان (هدف قدرتهای بزرگ)
صبح ۷ تیر ۱۳۶۰/ ۲۵ شعبان ۱۴۰۱
جبهه ملی,
مسئله ملیت، یک توطئه خارجی

قضیه «ملیت» هم خودش یک مسئله‌ای بود که باز اینها ایجاد کرده بودند که ملت عرب، ملت ایران، و ملت پاکستان، و ملت اندونزی، ملت کذا این هم از دامهایی بود که آنها درست کرده بودند، گرایش به ملت. همان که اسلام نفی‌اش کرده که فرقی ما بین [ملتهای مسلم‌] نیست، آنها اثباتش می‌کنند.
الآن هم می‌بینید که صدام با گرایش «ملی» با آنکه ملی هم معلوم نیست باشد، با آن گرایش ملیش دارد با ایران چه می‌کند. این چیزهایی است که آنها درست کرده‌اند برای ما؛ ما را به جان هم ریختند. مایی که می‌گوییم اسلام، صدام را می‌فرستند به اسم اینکه مسلم نیستید شما! مردم ما همه فریاد اسلام می‌زنند، او می‌گوید نه، شما زرتشتی هستید!