آفت خودکفایی

سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران (ویژگیهای انقلاب اسلامی)
۱۴ دی ۱۳۵۸/ ۱۵ صفر ۱۴۰۰
استقلال, خودکفایی, غربزدگی,
آفت خودکفایی

اگر ما یک همچو [استقلال فکری‌] پیدا بکنیم، و از این تمدن مفسد و فاسد پشت بکنیم به آن، خودمان کم کم خودکفا خواهیم شد. آنچه که ما را نمی‌گذارد به اینکه در هر قشری که داریم خودکفا باشیم، بستگی، وابستگی است که ما به آنها داریم. وقتی بنا شد که قبله یک ملتی غرب شد، رو به آنجا می‌ایستد و حرف می‌زند.