با رای بالای مردم تشکیل شد

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
۲۶ آذر ۱۳۵۸/ ۲۷ محرم ۱۴۰۰
مجلس خبرگان قانون اساسی,
با رای بالای مردم تشکیل شد

این قانون‌اساسی هم که درست کردند، یک جا گفتند که ملت رای بدهد و خبرگان را تعیین کنند. ملت رای دادند خبرگان را، با رای بسیار زیاد. دو میلیون در تهران برای بعضیشان رای داده شد. بیشتر یک قدری. و بعد از اینکه خبرگان آمدند و رای دادند و این قانون را تصویب کردند، باز اکتفا نکردیم گفتیم منتشر می‌کنیم این قانون را، مردم ببینند، قشرها ببینند. می‌گذاریم به رای مردم. به رای گذاشتند، و مردم نود درصد رای به این دادند. نه یک کسی به آنها گفت بیایید بزور رای بدهید؛ نه یک دیکتاتوری در کار بوده بطور آزاد مردم نود درصدشان، یا یک خورده بیشتر، به این قانون اساسی رای دادند. حالا چهار نفر آدم آمده می‌خواهند بر تمام شانزده میلیون جمعیت حکومت کنند! ما دیکتاتوری می‌کنیم یا شما؟