رسوایی دشمن با شرکت در انتخابات

پیام به ملت ایران (شرکت در انتخابات و مقابله با توطئه‌ها)
۱۲ مرداد ۱۳۵۸/ ۹ رمضان ۱۳۹۹
انتخابات و مردم,
رسوایی دشمن با شرکت در انتخابات

دشمنان اسلام و نهضت، در خارج و داخل، تبليغات زهرآگين خود را شروع كردند، و چنين وانمود مى‌كنند كه مردم در اين انتخابات بى‌تفاوتند و به سردى و سستى گراييده‌اند. مى‌خواهند شما را متهم كنند كه از جمهورى اسلامى رو برگردانيده‌ايد. از شما ملت مبارز انتظار دارم كه با شركت همگانى خود ياوه سرايان را رسوا كنيد.