به پاخیزید و به صندوق‌ها هجوم آرید

پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۲۱ اسفند ۱۳۵۸/ ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۰۰
انتخابات و مردم,
به پاخیزید و به صندوق‌ها هجوم آرید

خوف آن دارم كه در اثر تبليغات دامنه‌دار دشمنان نهضت اسلامى و مخالفان جمهورى اسلامى كه در ظرف اين يك سال با هر وسيله ممكن به تضعيف آن كوشا بوده‌اند، و اخيراً كه قدم آخر پيروزى را ملت عزيز هوشيار بر مى‌دارد، تبليغات و شايعه‌سازيها به اوج خود رسيده، و چون خود و الهام دهندگان خود را در آستانه شكست نهايى يافته‌اند از هيچ تشبثى دست بردار نيستند كه جوانان عزيز ما كه به همت والاى خود نهضت اسلامى را پيش برده‌اند، در اين مرحله نهايى سردى و سستى از خود نشان دهند و تحت تأثير اين شايعه‌ها واقع شوند، و از شركت در اين امر حياتى اسلامى خوددارى كنند. اين جانب كه عمر نالايق خود را براى خدمت به اسلام و ملت شريف در طَبَق اخلاص تقديم مى‌كنم، اميد است تقاضاى متواضعانه و استدعاى خيرخواهانه‌ام را بپذيريد، و با شركت عمومى خود در انتخابات، قطع اميد دشمنان جمهورى اسلامى و وابستگان به رژيم منحط سابق و هواخواهان آن؛ خصوصاً دولت امريكاى ستمكار را بنماييد. عزيزان من! كه اميد نهضت اسلامى به شماست، در روز تعيين سرنوشت كشور بپاخيزيد، و به صندوقها هجوم آوريد و آراى خود را در آنها بريزيد، و با كمال آرامش و مراعات كامل اخلاق انسانى- اسلامى، اين امر مشروع را انجام دهيد. من نيز با حال‌ نقاهت، «1» خود را براى شركت مهيا مى‌نمايم.