هیچ کس در انتخابات بر دیگری مقدم نیست

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (لزوم برپایی انتخابات سالم)
صبح ۱۴ اسفند ۱۳۶۲/ ۳۰ جمادی الاول ۱۴۰۴
انتخابات و مردم,
هیچ کس در انتخابات بر دیگری مقدم نیست

یک سفارش دیگر راجع به انتخابات است. شما هر چه هم خوب رفتار کنید آنهایی که باید اشکال کنند می‌کنند. ما کاری به اشکال آنها نداریم. آنها از اول اشکال می‌کردند حالا هم اشکال می‌کنند. قبل از این هم که انتخاباتی در کار باشد، صحبت انتخابات همچو که نزدیک شد شروع کردند به اینکه این انتخابات آزاد نیست، مردم هیچ وقت نمی‌روند پای صندوقها، چه خواهند کرد. اینها بعدها هم خواهند گفت. اینجا ما کار نداریم، ما خودمان بین خودمان و خدای تبارک و تعالی باید فکر بکنیم که شما مسئول این مساله هستید، هم مسئول کار خودتان و هم مسئول مسئولین دیگری که تحت نظر شما هستند هستید، که جریان انتخابات یک جریان صحیح باشد. هیچ کس در انتخابات بر دیگری مقدم نیست، همه افراد ملت یک جور هستند در انتخابات، یعنی همان آدمی که یک کار کوچکی انجام می‌دهد با آن کسی که در راس همه امور هست در باب انتخابات هیچ با هم فرقی ندارند، این یک رای دارد، آن هم یک رای دارد. این یک جور باید با او عمل بشود، با آن هم یک جور عمل بشود.