مردم باید احساس کنند که به قانون عمل می‌شود

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (لزوم برپایی انتخابات سالم)
صبح ۱۴ اسفند ۱۳۶۲/ ۳۰ جمادی الاول ۱۴۰۴
انتخابات و مردم,
مردم باید احساس کنند که به قانون عمل می‌شود

بنا بر این، توجه به اینکه انتخابات جوری باشد که مردم‌پسند باشد، نه جوری باشد که فرض کن خان‌پسند باشد، ما او را می‌خواهیم. مردم‌پسند باشد، یعنی مردم احساس بکنند به اینکه مساله انتخابات به آن طوری که قانون انتخابات گفته است، به آن طوری که اسلام می‌خواهد دارد عمل می‌شود. عمل مال شماست، قانون یک ثبتی است که می‌شود، یک وظیفه‌ای تعیین می‌کند، لکن آنی که مهم است در مقام عمل است. مقام عمل جوری باشد که تطبیق بکند با قانون، و مردم راضی باشند در عمل. و توجه به این معنا هم از لازمات است که توجه بکنید که اخلالگرها نیایند خرابکاری بکنند. بلااشکال در زمان انتخابات یک دسته اخلالگر هم پیدا می‌شوند که می‌خواهند خدشه‌دار بکنند و می‌خواهند هیاهو بکنند، این کارها را بکنند. این را با شدت جلویش را بگیرند که اخلال نکنند. باید آرام هر که می‌آید رایش را آرام بدهد. کسی بیاید مثلًا نزدیک صندوق باشد بخواهد که اخلال بکند، یا کسانی باشند که در نزدیک صندوق بخواهند به مردم بگویند به این رای بدهید دیگر این کارها نیست. تبلیغات که هر کس کرده است در موارد خودش یک حدودی دارد، می‌کند. آنجا دیگر جای این حرف نیست که آنجا بایستند و بگویند فلانی خوب است، فلانی بد است. این حرفها همه‌اش باید جلوگیری بشود تا ان شاء اللَّه یک انتخابات خوبی داشته باشیم. و من امیدوارم که موفق بشوید در این امر، و مردم هم حاضرند در انتخابات، حاضر می‌شوند در انتخابات، برای اینکه مردم، کشور را حالا از خودشان می‌دانند و می‌دانند که سرنوشت کشور با انتخابات است. این طور نیست که حالا بگویند ما انتخاب کنیم برای کی. انتخاب می‌کنند برای خودشان. پیشتر این حرف بود که خوب، به ما چه ربط دارد انتخابات، به ما کاری ندارند، آنها به مصالح ما کاری ندارند. اما امروز این حرف نیست، مردم شرکت می‌کنند و من امیدوارم که هر چه بیشتر شرکت بکنند در انتخابات. این وظیفه‌ای است الهی، وظیفه‌ای است ملی، وظیفه‌ای است انسانی، وظیفه‌ای است که ما باید عمل به آن بکنیم، همه‌مان باید در انتخابات شرکت بکنیم. شما باید در حسن جریان انتخابات جدیت بکنید، و مردم هم ان شاء اللَّه وارد بشوند و رای بدهند.