شهادت سعادت است

سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان گمرکات ایران (حقیقت نور)
عصر ۵ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۲۷ جمادی الاول ۱۳۹۹
شهادت,
شهادت سعادت است

شهادت برای مُسْلم، برای مومن سعادت است؛ جوانهای ما شهادت را سعادت‌می‌دانند؛ این رمز پیروزی است. آنها که مادی هستند و مادیگر، آنها هرگز شهادت را نمی‌خواهند ولی جوانان ما شهادت را سعادتِ خودشان می‌دانند، اول راحتِ خودشان می‌دانند. این رمز پیروزی بود. آنها که گمان کردند می‌توانند در این برهه از زمان بین جوانان من، بین جوانان ما، بین عزیزان ما اختلاف بیندازند در اشتباهند. جوانان ما همه به اسلام متوجهند؛ همه با ایمان راسخ به پیش می‌روند.