شهدا در محضر خدا هستند

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
۱۷ مرداد ۱۳۶۱/ ۱۸ شوال ۱۴۰۲
شهادت,
شهدا در محضر خدا هستند

تمام افرادی که در جبهه‌ها به جنگ مشغولند و تمام کسانی که جان خودشان را فدای اسلام می‌کنند، همه اینها در محضر خدای تبارک و تعالی هستند و اجر هیچ یک از افراد ضایع نخواهد شد. چیزی که برای خداست، باقی است: ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ الله باقٍ. هر چیزی که از ماست، اینها از بین می‌رود و آن چیزی که برای خداست و تقدیم به محضر خداست او باقی می‌ماند.