خون دادن، برای تحقق اسلام است

سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز (خطر روشنفکر مآبها)
۲ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
خون دادن، برای تحقق اسلام است

استقلالی که تو [ی‌] آن امام زمان نیست، آزادی که تو [ی‌] آن قرآن نیست، آزادی که در آن پیغمبر اسلام نیست. ملت ما این را می‌خواهد؟ خونش را داد برای این؟ برای آزادی داد؟ برای خدا داد. ملت ما تبع حضرت سید الشهداء شد. او خونش را برای کی داد؟ حکومت می‌خواست؟ استقلال می‌خواست؟ آزادی می‌خواست؟ او خدا را می‌خواست، او اسلام را می‌خواست، او می‌خواست که اسلام در خارج تحقق پیدا بکند.