شهید دنبال غنیمتی است که زوال ندارد

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان (تقدیر از استقامت ملت)
۱ فروردین ۱۳۶۴/ ۲۸ جمادی الثانی ۱۴۰۵ «۱»
شهادت,
شهید دنبال غنیمتی است که زوال ندارد

اما ملتی که برای شهادت می‌رود، ملتی که زن و مردش عاشق شهادت هستند و فریاد شهید شدن می‌زنند، یک همچو ملتی دیگر از اینکه فلان چیز کم است، فلان چیز زیاد است، این نمی‌نالد. اقتصادش چطور است، این مال آنهایی است که وابسته به اقتصاد هستند، دل به اقتصاد دادند. آنهایی که دل به خدا دادند، آنها این طور نیستند که دنبال این باشند که فلان چیز فراوان باشد؛ فلان چیز کم باشد، زیاد باشد، نرخش کم باشد، نرخش زیاد باشد. اینها که در نظر اینکه شهید می‌خواهد بشود، این چیزها نیست. آن که دارد برای شهادت‌ می‌رود به او بگویی که مثلًا مالت را دزد برده است، او اصلًا اعتنا به این حرف ندارد. به او بگویی که قیمت [اجناس‌] گران است، او که نرفته برای اینکه غنیمتی بیاورد. غنیمتی که او می‌خواهد بیاورد آن غنیمتی است که هیچ زوال ندارد. آن چیزی است که هیچ شکست ندارد. آن کاری است که از دست هیچ کس بر نمی‌آید جز از دست خدای تبارک و تعالی و ملت ما دارد این کار را می‌کند و من امیدوارم که همه این طور بشویم.