ملت با سبقت در راه شهادت به هدف رسید

پیام به آقای معمر قذافی (وحدت، رمز پیروزی)
۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹ «۱»
شهادت,
ملت با سبقت در راه شهادت به هدف رسید

ملت شریف ایران همچون برادران اسلامی صدر اسلام و عصر وحی با فقدان سازوبرگ جنگی و با دست تهی، لکن با قدرت ایمان و ایثار خون و فداکاری در راه اسلام و سبقت به شهادت در راه هدف به پیروزی رسید و دشمنان مستبد و مستعمر و مستثمر را از صحنه خارج و در زباله‌دانی تاریخ دفن کرد.