اگر عشق به شهادت ها نبود، ما باید هنوز در زندان های شاهنشاهی می بودیم

سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر (مشکلات جهان اسلام)
صبح ۱۲ دی ۱۳۶۱/ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۳
شهادت,
اگر عشق به شهادت ها نبود، ما باید هنوز در زندان های شاهنشاهی می بودیم

انسان عشرتکده‌ای، متحول شد به انسان مجاهد اسلامی. انسان شهوت‌ران متحول شد به انسان عاشق موت. و این عشق به موت است که تمام مسائل اسلام را دارد حل می‌کند. اگر نبود این جوانها و این رزمنده‌هایی که همه عشق به موت دارند، از همه قشرهایی که هستند، از ارتش و سپاه و بسیج و سایرین و عشایر و سایر مردم که همه با هم هستند، اگر این تحول نبود، ما باز در زندانهای شاهنشاهی باید باشیم.