این روحیه انقلابی یک معجزه الهی است

سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر (پاسداری از نهضت)
۱۱ شهریور ۱۳۵۸/ ۱۰ شوال ۱۳۹۹
شهادت,
این روحیه انقلابی یک معجزه الهی است

ما الآن مشاهَدمان هست که جوانهای ما- چه جوانهای نیروی انتظامی و چه جوانهای معمولی و پاسدارها و حتی بازاریها- مکرر می‌آیند پیش من، حتی امروز، و آرزو می‌کنند، به من می‌گویند شما دعا کنید ما شهید بشویم. این روحیه، این روحیه انقلابی، که در نفوس پیدا شده است، این‌ یک معجزه الهی است. بشر نمی‌تواند یک ملت را همچو متحول کند. دست غیبی در کار است.