ملت ما برای شهادت پیشقدم هستند

سخنرانی در جمع کشاورزان کفن‌پوش کوران ده (شرایط تداوم انقلاب)
۲۹ آذر ۱۳۵۸/ ۳۰ محرّم ۱۴۰۰
شهادت,
ملت ما برای شهادت پیشقدم هستند

ملتی که این طور تحول پیدا کرده است که در سرمای این راهها، با رنج، جوانهایش پیاده می‌آیند و غسل شهادت می‌کنند و پیشقدم برای شهادت هستند، پیروزند اینها. شما جوانها پیروزید ان شاء الله. و آنها که گمان می‌کنند که با یک ترور، با یک راه انداختن ناراحتیهایی می‌توانند این ملت را از راه خودش منحرف کنند اشتباه می‌کنند.