عشق به شهادت در دل زن و مرد، پیر و جوان موج می زند

پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب (بیان موقعیت ایران)
۲۲ بهمن ۱۳۶۰/ ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۰۲
شهادت,
عشق به شهادت در دل زن و مرد، پیر و جوان موج می زند

ملتی که عشق شهادت در دل زن و مرد و کوچک و بزرگش جوش می‌زند و برای شهادت هر یک بر دیگری سبقت می‌گیرد و از شهوات حیوانی و دنیایی گریزان بوده و عالم غیب و رفیق اعلی‌ را باور کرده است، با این خسارات، هر چه بزرگ باشد، از صحنه خارج نمی‌شود.