در راهی که برایش خون دادید پایداری کنید

سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی‌
صبح ۱۳ دی ۱۳۶۲/ ۲۹ ربیع الاول ۱۴۰۴
مسئولیت ملت,
در راهی که برایش خون دادید پایداری کنید

شما برای حفظ کشور خودتان، برای حفظ اسلام عزیز، که این همه خون در راهش ریختید باید پایداری کنید و توجه بکنید که حفظ کنید این را.