شعار صدر اسلام: بکشیم یا کشته بشویم پیروزیم

سخنرانی در جمع کشاورزان کفن‌پوش کوران ده (شرایط تداوم انقلاب)
۲۹ آذر ۱۳۵۸/ ۳۰ محرّم ۱۴۰۰
شهادت,
شعار صدر اسلام: بکشیم یا کشته بشویم پیروزیم

چه بود که شصت نفر آدم، شصت هزار نفر آدم را؛ شصت نفر آدمی که مجهز به آن جهازها نبودند، با شصت هزار نفر آدمی که با آن جهازها بودند شکست دادند. برای این بود که اینها یافته بودند این مطلب را که ما اگر کشته هم بشویم به سعادت می‌رسیم. با این روحیه قوی، که ما بکشیم سعادتمندیم، کشته بشویم هم سعادتمندیم.