15 خرداد،مبدا بیداری مردم

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (قیام 15 خرداد- دخالتهای امریکا)
ساعت ۱۰ صبح ۱۴ خرداد ۱۳۵۹/ ۲۰ رجب ۱۴۰۰
پانزده خرداد,
15 خرداد،مبدا بیداری مردم

در عین حالی که 15 خرداد مصیبت برای ما بود لکن این موهبت هم خدای تبارک و تعالی، به ما عطا کرد که مردم بیدار شدند و لبیک گفتند به صدای روحانیون. و در همه جا، در همه مملکت این نهضت شروع کرد و مبداش از همان 15 خرداد بود.