دفاع تا سقوط حزب بعث عراق

پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلی (حمایت ابرقدرتها از متجاوز)
۳۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع و ایستادگی, دفاع, جنگ, حزب بعث,
دفاع تا سقوط حزب بعث عراق

و اما ادامه جنگ، همه می‌دانند که ابتکار آن در دست جوانان ماست؛ و تا سقوط حزب بعث عفلقی عراق، دفاع از اسلام و از دو کشور اسلامی عراق و ایران ادامه دارد. و پس از آنکه مقدرات کشور به دست ملت رنجدیده عراق افتاد، جنگ خاتمه یافته است.