ما مدافع ملت ایران و عراق هستیم

سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی (منشا گرفتاریها و جنگ‌افروزیها)
صبح ۱۰ تیر ۱۳۶۳/ ۱ شوال ۱۴۰۴
جنگ تحمیلی, دفاع, حزب بعث,
ما مدافع ملت ایران و عراق هستیم

ما هیچ روزی به عراق حمله نکردیم، الآن هم ما در حال دفاع هستیم. یک روز اگر مهلت بدهیم، ایران را به هم می‌زند. ما الآن در حال دفاع هستیم از خودمان و از ملت عراق. ملت عراق با ما دوتا نیستند، برادر ما هستند. ما در حال دفاع هستیم از یک ملتی که گرفتار شده، ارتشش گرفتار است، اداری‌اش گرفتار است، همه چیزش گرفتار یک حزب جهنمی است.