شجاعت و شهامت جوانان

پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلی (حمایت ابرقدرتها از متجاوز)
۳۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و اقشار مردم,
شجاعت و شهامت جوانان

جوانان غیور ایران در سایه معنویت اسلام از پرتگاه‌هایی که قدرت‌های نفتخوار و مفتخوار برای سقوط آنان ایجاد کرده بودند به صورتی معجزه‌آسا نجات یافته، و به قله بلند ایمان و تعهد به اسلام صعود نموده‌اند؛ و با شجاعت و شهامت کم نظیر بر کفر جهانی و عفلقیان تاخته و آنان را از کشور عزیز خود بیرون رانده‌اند و میهن اسلامی خود را از دست چپاولگران شرق و غرب نجات داده، و تفاله‌های وابسته و پیوسته آنان را به جای خود نشانده‌اند و به عمر ننگین آنان خاتمه داده‌اند.