تقدیر از محرومین خدمتگزار جبهه ها

سخنرانی در جمع مسئولان و اعضای قوای مقننه و مجریه (آفات انقلاب)
صبح ۱۹ بهمن ۱۳۶۰/ ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم,
تقدیر از محرومین خدمتگزار جبهه ها

شما امروز هم که ملاحظه می‌کنید اینهایی که در جبهه‌ها الآن دارند جانفشانی می‌کنند، اینها از کدام طبقه هستند. شما اگر پیدا کردید در تمام اینها یک نفری که مال آن اشخاصی باشد که دارای سرمایه‌های بزرگ هستند، آن اشخاصی باشد که در سابق دارای قدرتهایی بودند. اگر یک نفر از آنها پیدا کردید، این محتاج به این است که از ما مژدگانی بگیرید، ولی می‌دانم که پیدا نمی‌کنید؛ از همین جمعیت‌اند. الآن هم اینهایی که جانشان را دستشان گرفتند و شما را حفاظت می‌کنند و آنهایی که در بین شهرها و در بین روستاها حفظ می‌کنند شما و مردم را همین طبقه هستند. این طبقه‌اند که به ما الآن منت دارند و از اول منت داشتند. همینها بودند که هیچ توقعی هم ندارند، هیچ وقت هم نمی‌آیند توقع کنند.
شما باید توجه به این معنا بکنید که ما را اینها آورده‌اند و وکیل کرده‌اند، آورده‌اند و وزیر کرده‌اند، رئیس جمهور کرده‌اند. اینها ولی نعمت ما هستند، و ما باید ولی نعمت خودمان را از آن قدردانی کنیم و خدمت کنیم به او و همینها هستند که الآن هم حفظ این کشور را می‌کنند و حفظ نظام این کشور را می‌کنند.