کمال جهالت صدام

پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلی (حمایت ابرقدرتها از متجاوز)
۳۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
کمال جهالت صدام

ملت ایران و قوای مسلح شجاع و فداکار برای افراشتن پرچم توحید و تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی، سال سوم دفاع از هجوم عفلقیان بی‌فرهنگ را پشت سر می‌گذارند؛ و با سپاس بی‌پایان از خداوند متعال و مددهای غیبی و آشکار او، از کشور بقیه الله، ارواحنا لمقدمه الفداء، در تمام میدانها به بهترین وجه دفاع نموده و پیروز شدند؛ و در میدان جنگ تحمیلی، متجاوز جسور را که با کمال جهالت از وعده‌ها و نویدهای امریکا اغفال و خود را در این دام مهلکه انداخت. آن چنان ادب کرد که اینک به هر دولتی پناه برده و به هر دری می‌زند که خود را از این دام خود ساخته نجات دهد؛ ولی بحمد الله موفق نخواهد شد.