فساد صدام

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان (تقدیر از استقامت ملت)
۱ فروردین ۱۳۶۴/ ۲۸ جمادی الثانی ۱۴۰۵ «۱»
دفاع مقدس و دشمن,
فساد صدام

ما می‌خواهیم که دنیا این آدم فاسدی که این همه فساد کرده است، باز نرود دنبالش و برایش دست بزند. الآن دنیا متوجه این است که این را زیر بغلش را بگیرد، نگه‌اش دارد. برای چی نگه دارد؟ برای به هم زدن همه اوضاع، برای اینکه اسلام نباشد.